Çocuk Diş Hekimliği / Pedodonti

Çocuk Diş Hekimliği / Pedodonti

Çocuk Diş Hekimliği / Pedodonti

Çocuk diş hekimliği, çocuğun doğumdan ergenliğe kadar geçen döneminde ağız ve diş sağlığının tanı ve tedavisinde hizmet verir. Küçük yaşlarda ağızda yer alan süt dişleri yerini sürekli dişlere bırakıncaya kadar geçen zaman zarfında tedavi 2 şekilde uygulanır. Bunlardan birincisi dişte sorun oluşmasını önlemek acı ile uygulanan koruyucu tedavidir. Diğeri de sorunun standart tedavi yolu ile önlenmesidir. Süt dişleri ileriki zamanlarda kendi yerine geçecek olan sürekli dişlere rehberlik edip onlara sürmelerinde destek olurlar. Erken yaşanan süt dişi kayıpları sebebiyle kalıcı dişlerin sorun yaşaması, eğilmesi, olması gereken yerden farklı bir konumda sürmesi ya da hiç sürememesi gibi problemler yaşanabilir. Süt dişlerinin erken kaybedilmesi sonucu ortaya çıkacak olumsuz durumların giderilmesi ‘yer tutucu’ ismi verilen apareylerle gerçekleştirilebiliyor. Çocuğunuzun ilk diş dizisi yani süt dişleri oldukça önemlidir. Sağlam ve sağlıklı süt dişleri çocuğunuzun gıdaları kolayca çiğneyebilmesine, konuşmayı düzgün bir şekilde öğrenmesine ve sevimli bakış ve gülüşe sahip olmasına yardımcı olur. Süt dişlerinde meydana gelen çürükler sürekli dişlerin sürmesini olumsuz olarak etkileyebilir. Eğer bir süt dişinde zamanından önce kayıp yaşanmışsa, kalıcı dişler sürene kadar çocuğunuz bazı destek nitelikli yer tutucu aparatları kullanmak zorunda kalabilir. Aksi takdirde dişler boşluğa doğru ilerleyecektir. Sonuçta sürekli dişlerin çarpık ve düzensiz sürmesine sebep olurlar ki bu da ileriki zamanlarda uzun süreli ve daha pahalı tedaviler gerektirmektedir.

Çocuklarda Dolgu / Amputasyon

Çocuklarda dolgu, çürük sebebi ile madde kaybına uğramış dişlerin, çürükler temizlendikten sonra çeşitli materyaller ile doldurma işlemi yapılarak dişin doğal şeklinin kazandırılmasıdır. Bu tedavinin asıl amacı, çürüğün ilerlemesini engellemek, hassasiyetini gidermek, dişin canlılığını korumak ve dişin çiğneme, estetik gibi işlevlerini devam ettirmektir. Önerilen tedaviler uygulanmazsa çürük ilerleyecektir ve bu durumda kanal tedavisi veya dişin çekimi gerekli görülebilir. Çocuklarda dolgu yapımında uzman hekim gerekli görürse lokal anestezi uygulayabilir.

Çocuklarda Fissür Örtücü Uygulaması

Fissür örtücüler dişlerin uzun süre sağlıklı bir şekilde ağızda kalmasını sağlayan koruyucu uygulamalardır. Fissürler, dişlerin üzerindeki derin girinti ve çukurcuklardır ve bu bölgeler plak tutulumu ve diş çürüğüne çok hassastır. Fissür örtücü dediğimiz akışkan malzemelerle bu girintilerin doldurulması dişlerin uzun süre sağlıklı bir şekilde diş çürüklerine karşı korunmasını sağlar. Fissür örtücüler özellikle kalıcı azı dişler sürdüğünde çocukların bu bölgeleri yeterli temizleyemeyeceği ilk zamanlarda yapılırsa çok faydalı olmaktadır. Fissür örtücü yaptıranlar hem işlemin ağrısız ve kolay bir işlem olması nedeniyle hem de dişleri çürükten koruyan bir uygulama olması nedeniyle, işlemden memnun kalmaktadır.

Çocuklarda Flor Uygulaması

Flor diş çürüğünü azaltmak için hem süt hem de kalıcı dişlere uygulanabilen doğal bir elementtir. Flor uygulaması özellikle dişlerin mine tabakası dediğimiz en sert tabakasına etki ederek güçlenmesini ve diş çürüklerine karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Pedodontistler, gerekli gördükleri takdirde flor uygulamasını 4-6 ayda bir hastanın çürük riskine göre planlayarak hastalara uygularlar.

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon

Çocuk hastalarda diş hekimi koltuğunda hastanın kooperasyon eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırmak; işleme bağlı oluşabilecek ağrı, rahatsızlık hislerini gidermek amacıyla genel anestezi veya sedasyon uygulaması gerekebilmektedir.
Sedasyon hastada uyku hali oluşturarak rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Burada bilinç açıktır ve geçici hafıza kaybı söz konusudur.
Genel anestezi ise, dışarıdan uygulanan farmakolojik ajanlarla bilincin kapandığı, ağrılı uyarana yanıt alınamadığı, solunum fonksiyonlarının önemli ölçüde baskılandığı veya durduğu, dolaşım sistemi fonksiyonlarının baskılanabildiği geri dönüşümlü bir durumdur.

Yer Tutucular

Çocukların süt dişlerinde restore edilemeyecek boyutlarda yer alan çürükler ya da çürük kaynaklı yaygın enfeksiyonlar süt dişlerinin çekilmesini gerektirebilir. Yer tutucular, erken yaşanan süt dişi kayıplarında çene ark boyunu korumak için uygulanması gereken apareylerdir. Arka dişlerde meydana gelen erken süt dişi kaybında, kaybedilen dişler, komşu dişlerinin o alana kaymasına ya da devrilmesine sebep olur. Bunun sonucunda ise daimi dişler için gerekli olan ark boyu kısalmaktadır. Küçük azı dişlerinin ve köpek dişlerinin olması gereken bölge daralır. Ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak da küçük azı ve köpek dişlerinde gömülü kalma veya çapraşık durma söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ise, normalde ortodontik tedavi ihtiyacı gerektirmeyen bir çocukta ortodontik düzeltme gerekliliği meydana gelir.

Hareketli Ortodontik Apareyler

Hareketli apareyler genel olarak küçük yaştaki çocuklarda, minör sorunları çözmek için kullanılmaktadır. Hareketli apareyler sadece yemek yerken ve diş fırçalarken çıkarılmalıdır. Doktorunuz, bazı durumlarda da çıkarmanızı önerebilir. Örnek verecek olursak; üflemeli enstrüman çalmak ve bisiklete binmek gibi aktiviteler bunlardan bazılarıdır. Hareketli apareylere örnek verecek olursak;
Şeffaf plaklar: Yetişkin hastalar için tel ve braket kullanımına bir alternatif olabilen şeffaf plaklar hareketli apareyler grubuna girer.
Headgear ve yüz maskesi: Ağız içine yerleştirilen metal bir yüz arkına takılır. Bir enselikten ya da alın ve çeneden destek alan bir maskedir.
Dudak ya da yanak iticiler: Dişlerin üzerinde bulunan dudak ve yanak basıncını kaldırmak için kullanılmaktadır.
Hareketli retainer: Tel tedavisinin ardından düzelen dişlerin eski haline geri dönmesini önlemek için kullanılan apareylerdir.
Alışkanlık kırıcılar: Parmak emme ve dil itimi gibi alışkanlıkların önlenmesi ve sebep oldukları kapanış sorunlarının düzeltilmesi amacıyla kullanılırlar.
Hareketli yer tutucular: Alttan gelecek sürekli dişin çapraşık olmasını önlemek amacıyla sabit yer tutuculara alternatif olarak kullanılmaktadır.

Hemen Ara